In het jaar 1997 hebben enkele geestdriftige dorpsgenoten uit Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel de heemkundige kring " Ter Ham "vzw opgericht.
Als naam voor ons tijdschrift kozen we "De Veerle", omwille van het verbindende element tussen onze drie deelgemeenten.
"Heem" is de eeuwenoude benaming voor een besloten erf rondom een woonhuis.
Meer uitgebreid is dat vandaag de dag onze woonomgeving geworden, ons dorp, gemeente of stad waarin wij wonen, leven en werken.
"Heemkunde" staat voor het vergaren van kennis over dat woongebied.
Dat slaat zowel op de prehistorie als de recente geschiedenis, aardrijkskunde, volkskunde, geologie, naamkunde, fauna en flora en zoveel andere onderwerpen.