Tot 2000 maakte Heemkring Ter Ham vzw gebruik van het gemeentelijke logo.
Daarna werd er voor een eigen logo gekozen.

Onder het overkoepelend "witte goud" van de drie deelgemeenten,
prijken links de "Melde" (Melsbroek), in het midden, de "kroon en de gans"
van Sinte Veerle (Steenokkerzeel) en rechts het "Drie Torens paviljoen"
van David Teniers (Perk). Het logo werd door Yolande Mostrey ontworpen.

Dat het driemaandelijks tijdschrift als naam "De Veerle" kreeg, is niet toevallig.
In alle geografische atlassen vinden we de "Veerlebeek" terug als
gemeenschappelijke grens tussen Perk, Steenokkerzeel en Melsbroek.
Het is dus een waterloop waarin onze drie deelgemeenten als het
ware "samenvloeien". Vandaar de naamkeuze.