Op 3 mei 2010 werd er gestart met de renovatie van het oud gemeentehuis van Perk, beter gekend als:
"De Camme". Tweehonderdveertig dagen zullen er nodig zijn om dit project te realiseren.
Heemkring Ter Ham vzw juicht dit gemeentelijk projekt bijzonder toe!