De bedoeling van onze vereniging is de heemkennis te verwerven, op te slaan en dan te verspreiden door middel van ons tijdschrift, maar ook door voordrachten, uitstappen en het ter beschikking stellen van ons archief aan iedereen, die daar belangstelling voor of behoefte aan heeft.
Dat geldt in de eerste plaats voor de rechtstreeks betrokkenen, de inwoners van Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel, zeg maar jong en oud.
Het archief van onze heemkring "Ter Ham"
vzw is dus een zaak van ons allemaal !
Daarom kan dan ook elke inwoner van onze gemeente hieraan meewerken door bijvoorbeeld, oude documenten, krantenknipsels, foto's, bidprentjes,doodsbrieven en boeken over deze materie in bruikleen te geven of af te staan aan het archief- en documentatiecentrum van onze vereniging.